Xilanh MGC50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC50 Airtac

Model: MGC50x10, MGC50x10S, MGC50x15, MGC50x15S, MGC50x20, MGC50x20S, MGC50x25, MGC50x25S, MGC50x30, MGC50x30S, MGC50x40, MGC50x40S, MGC50x50, MGC50x50S, MGC50x60, MGC50x60S, MGC50x75, MGC50x75S, MGC50x80, MGC50x80S, MGC50x100, MGC50x100S, MGC50x125, MGC50x125S, MGC50x150, MGC50x150S, MGC50x160, MGC50x160S, MGC50x175, MGC50x175S, MGC50x200, MGC50x200S, MGC50x250, MGC50x250S, MGC50x300, MGC50x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn