Xilanh MG63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MG63 Airtac

Model: MG63x10, MG63x10S, MG63x15, MG63x15S, MG63x20, MG63x20S, MG63x25, MG63x25S, MG63x30, MG63x30S, MG63x40, MG63x40S, MG63x50, MG63x50S, MG63x60, MG63x60S, MG63x75, MG63x75S, MG63x80, MG63x80S, MG63x100, MG63x100S, MG63x125, MG63x125S, MG63x150, MG63x150S, MG63x160, MG63x160S, MG63x175, MG63x175S, MG63x200, MG63x200S, MG63x250, MG63x250S, MG63x300, MG63x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MG63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn