Xilanh MG50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MG50 Airtac

Model: MG50x10, MG50x10S, MG50x15, MG50x15S, MG50x20, MG50x20S, MG50x25, MG50x25S, MG50x30, MG50x30S, MG50x40, MG50x40S, MG50x50, MG50x50S, MG50x60, MG50x60S, MG50x75, MG50x75S, MG50x80, MG50x80S, MG50x100, MG50x100S, MG50x125, MG50x125S, MG50x150, MG50x150S, MG50x160, MG50x160S, MG50x175, MG50x175S, MG50x200, MG50x200S, MG50x250, MG50x250S, MG50x300, MG50x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MG50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn