Xilanh MG40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MG40 Airtac

Model: MGxilanh airtac MG40x10, MG40x10S, MG40x15, MG40x15S, MG40x20, MG40x20S, MG40x25, MG40x25S, MG40x30, MG40x30S, MG40x40, MG40x40S, MG40x50, MG40x50S, MG40x60, MG40x60S, MG40x75, MG40x75S, MG40x80, MG40x80S, MG40x100, MG40x100S, MG40x125, MG40x125S, MG40x150, MG40x150S, MG40x160, MG40x160S, MG40x175, MG40x175S, MG40x200, MG40x200S, MG40x250, MG40x250S, MG40x300, MG40x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MG40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn