Xilanh MFC32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFC32 Airtac

Model: MFC32x10, MFC32x10S, MFC32x15, MFC32x15S, MFC32x20, MFC32x20S, MFC32x25, MFC32x25S, MFC32x30, MFC32x30S, MFC32x40, MFC32x40S, MFC32x50, MFC32x50S, MFC32x60, MFC32x60S, MFC32x75, MFC32x75S, MFC32x80, MFC32x80S, MFC32x100, MFC32x100S, MFC32x125, MFC32x125S, MFC32x150, MFC32x150S, MFC32x160, MFC32x160S, MFC32x175, MFC32x175S, MFC32x200, MFC32x200S, MFC32x250, MFC32x250S, MFC32x300, MFC32x300S, MFC32x350, MFC32x350S, MFC32x400, MFC32x400S, MFC32x450, MFC32x450S, MFC32x500, MFC32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFC32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn