Xilanh MAC40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAC40 Airtac

Model: MAC40x10, MAC40x10S, MAC40x15, MAC40x15S, MAC40x20, MAC40x20S, MAC40x25, MAC40x25S, MAC40x30, MAC40x30S, MAC40x40, MAC40x40S, MAC40x50, MAC40x50S, MAC40x60, MAC40x60S, MAC40x75, MAC40x75S, MAC40x80, MAC40x80S, MAC40x100, MAC40x100S, MAC40x125,MAC40x125S, MAC40x150, MAC40x150S, MAC40x160, MAC40x160S, MAC40x20, MAC40x175S, MAC40x200, MAC40x200S, MAC40x250, MAC40x250S, MAC40x300, MAC40x300S, MAC40x350, MAC40x350S, MAC40x400, MAC40x400S, MAC40x450, MAC40x450S, MAC40x500, MAC40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAC40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn