Xilanh MAC25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAC25 Airtac

Model: MAC25x10, MAC25x10S, MAC25x15, MAC25x15S, MAC25x20, MAC25x20S, MAC25x25, MAC25x25S, MAC25x30, MAC25x30S, MAC25x40, MAC25x40S, MAC25x50, MAC25x50S, MAC25x60, MAC25x60S, MAC25x75, MAC25x75S, MAC25x80, MAC25x80S, MAC25x100, MAC25x100S, MAC25x125,MAC25x125S, MAC25x150, MAC25x150S, MAC25x160, MAC25x160S, MAC25x20, MAC25x175S, MAC25x200, MAC25x200S, MAC25x250, MAC25x250S, MAC25x300, MAC25x300S, MAC25x350, MAC25x350S, MAC25x400, MAC25x400S, MAC25x450, MAC25x450S, MAC25x500, MAC25x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAC25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn