Xilanh MA40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MA40 Airtac

Model: MA40x10, MA40x10S, MA40x15, MA40x15S, MA40x20, MA40x20S, MA40x25, MA40x25S, MA40x30, MA40x30S, MA40x40, MA40x40S, MA40x50, MA40x50S, MA40x60, MA40x60S, MA40x75, MA40x75S, MA40x80, MA40x80S, MA40x100, MA40x100S, MA40x125,MA40x125S, MA40x150, MA40x150S, MA40x160, MA40x160S, MA40x20, MA40x175S, MA40x200, MA40x200S, MA40x250, MA40x250S, MA40x300, MA40x300S, MA40x350, MA40x350S, MA40x400, MA40x400S, MA40x450, MA40x450S, MA40x500, MA40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MA40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn