Xilanh MA32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MA32 Airtac

Model: MA32x10, MA32x10S, MA32x15, MA32x15S, MA32x20, MA32x20S, MA32x25, MA32x25S, MA32x30, MA32x30S, MA32x40, MA32x40S, MA32x50, MA32x50S, MA32x60, MA32x60S, MA32x75, MA32x75S, MA32x80, MA32x80S, MA32x100, MA32x100S, MA32x125,MA32x125S, MA32x150, MA32x150S, MA32x160, MA32x160S, MA32x20, MA32x175S, MA32x200, MA32x200S, MA32x250, MA32x250S, MA32x300, MA32x300S, MA32x350, MA32x350S, MA32x400, MA32x400S, MA32x450, MA32x450S, MA32x500, MA32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MA32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn