Xilanh MA25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MA25 Airtac

Model: MA25x10, MA25x10S, MA25x15, MA25x15S, MA25x20, MA25x20S, MA25x25, MA25x25S, MA25x30, MA25x30S, MA25x40, MA25x40S, MA25x50, MA25x50S, MA25x60, MA25x60S, MA25x75, MA25x75S, MA25x80, MA25x80S, MA25x100, MA25x100S, MA25x125,MA25x125S, MA25x150, MA25x150S, MA25x160, MA25x160S, MA25x20, MA25x175S, MA25x200, MA25x200S, MA25x250, MA25x250S, MA25x300, MA25x300S, MA25x350, MA25x350S, MA25x400, MA25x400S, MA25x450, MA25x450S, MA25x500, MA25x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MA25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn