Xilanh MA20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MA20 Airtac

Model: MA20x10, MA20x10S, MA20x15, MA20x15S, MA20x20, MA20x20S, MA20x25, MA20x25S, MA20x30, MA20x30S, MA20x40, MA20x40S, MA20x50, MA20x50S, MA20x60, MA20x60S, MA20x75, MA20x75S, MA20x80, MA20x80S, MA20x100, MA20x100S, MA20x125,MA20x125S, MA20x150, MA20x150S, MA20x160, MA20x160S, MA20x20, MA20x175S, MA20x200, MA20x200S, MA20x250, MA20x250S, MA20x300, MA20x300S, MA20x350, MA20x350S, MA20x400, MA20x400S, MA20x450, MA20x450S, MA20x500, MA20x500S.

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MA20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn