Xilanh MA16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MA16 Airtac

Model: MA16x10, MA16x10S, MA16x15, MA16x15S, MA16x20, MA16x20S, MA16x25, MA16x25S, MA16x30, MA16x30S, MA16x40, MA16x40S, MA16x50, MA16x50S, MA16x60, MA16x60S, MA16x75, MA16x75S, MA16x80, MA16x80S, MA16x100, MA16x100S, MA16x125,MA16x125S, MA16x150, MA16x150S, MA16x160, MA16x160S, MA175x20, MA16x175S, MA16x200, MA16x200S, MA16x250, MA16x250S, MA16x300, MA16x300S, MA16x350, MA16x350S, MA16x400, MA16x400S, MA16x450, MA16x450S, MA16x500, MA16x500S.

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MA16 Airtac, đường kính trong xilanh 16 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn